Vaardigheden

Wekelijks en bijna dagelijks verschijnen er in de (social) media berichten over zin en onzin over onderwijs in vaardigheden.

Vanuit onze eigen onderwijspraktijk kunnen wij stellen dat we van mening zijn dat het onderwijs in de 21e-eeuwse vaardigheden er wel degelijk toe doet.

In ons curriculum is er voor gekozen om:

  1. De vaardigheden aan te leren op een plek en binnen een onderwerp waar de leerling zich comfortabel voelt; Sport, Kunst & Media of Science. Zo is de ‘kapstok’ waar de leerlingen zijn verworden vaardigheden aan ophangt er één waarvoor intrinsieke motivatie aanwezig is wat voor de transfer van het aangeleerde naar andere disciplines in een later stadium belangrijk is.
  2. Het onderwijs in vaardigheden aan te beden NAAST de reguliere vak-lessen, hierdoor is er sprake van en-en en niet van of-of. Wij blijven nadrukkelijk buiten het curriculum van alle ander vakken en werken in de talentstromen aan grote vakoverstijgende opdrachten binnen een rijke realistisch context.

Door het hanteren van deze beide uitgangspunten hebben wij de mogelijkheid om verder te kunnen werken aan het ontwikkelen van ons onderwijs in vaardigheden zonder dat het ergens ‘bedreigend’ is voor een regulier vak.

Hoewel er in verschillende studies verschillende (clusteringen) van 21e-eeuwse vaardigheden worden aangebracht hebben wij ervoor gekozen om de indeling van de SLO aan te houden.