Waarom lessen in 21e-eeuwse vaardigheden

Bij een herziening van ons curriculum in 2012 hebben wij op onze school Het Veurs Lyceum in Leidschendam ruimte gereserveerd voor lessen in vaardigheden voor al onze leerlingen in de onderbouw. De belangrijkste redenen daarvoor waren:

  • Dat wij constateerden veel van onze leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden onvoldoende beheersten en – wellicht nog belangrijker – we zagen dat onze leerlingen in de loop van hun schoolcarrière zich daar maar zeer beperkt in verbeterden;
  • Dat wij van mening zijn dat deze vaardigheden heel belangrijk zijn voor het slagen in een vervolgopleiding en daarna voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij;
  • Dat in de huidige maatschappij kennis snel kan verouderen en dat het van het grootste belang is dat leerlingen zelf leren leren. De nadruk verschuift daarmee van ‘iets weten’ naar leren hoe je iets te weten komt en hoe je dat een volgende keer nog effectiever kunt doen;
  • Dat we graag onze leerling actief willen betrekken in en intrinsiek willen motiveren voor hun eigen leerproces met authentieke opdrachten binnen een rijke context. Leerlingen mogen daarom zelf kiezen of ze de vaardigheden aanleren bij Science, Kunst & media of Sport;
  • Dat we graag leerlingen willen laten oefenen in het divergente denken waarbij het duidelijk wordt dat er voor één probleem meerdere ‘goede oplossingen’ zijn.

Om hieraan invulling te geven hebben wij de ‘talentstromen’ ingevoerd. In de Science talentstroom krijgen de leerlingen in klas 1, 2 en 3 van Mavo-, Havo- en vwo-niveau met elkaar in een rijke realistische context opdrachten waarmee de leerlingen door het uitvoeren van de opdracht hun 21e-eeuwse vaardigheden oefenen en daarnaast zich verder bekwamen in wetenschap en techniek.

Deze wijze van onderzoekend en ontdekkend leren stimuleert naast het aanleren van de 21e-eeuwse vaardigheden ook de intrinsieke motivatie voor het zelfstandig leren leren en maakt bovendien dat de leerlingen zichzelf veel meer eigenaar van hun leerproces voelen. De vrijheid die de leerlingen krijgen voor het bedenken van hun eigen oplossingen stimuleert het divergente denken.

Geef een reactie