Wilma van Rest

Wilma van Rest

“Ik vind het heel leuk om een bijdrage te kunnen leveren in het proces van het aanleren of benadrukken van 21ste eeuwse vaardigheden. Het stimuleren van leerlingen als docent/coach in de les Science, zodat ze zelf hun eigen capaciteiten ontdekken en aanroepen, vind ik een mooie uitdaging die ik elke week met beide handen aanpak.”

Wilma is sinds 2005 docent Wiskunde en Rekenen op het Veurs Lyceum. Ze heeft in het verleden de vakken LO, verzorging en geschiedenis gegeven.

Ze heeft een opleiding voor lichamelijke opvoeding (akte MO-P) gedaan en heeft wiskunde gestudeerd (Bachelor of Education). Haar meerwaarde voor de talentstroom Science ligt bij haar praktische insteek bij het oplossen van problemen.

Geef een reactie