Waarom lessen in 21e-eeuwse vaardigheden

Bij een herziening van ons curriculum in 2012 hebben wij op onze school Het Veurs Lyceum in Leidschendam ruimte gereserveerd voor lessen in vaardigheden voor al onze leerlingen in de onderbouw. De belangrijkste redenen daarvoor waren:

  • Dat wij constateerden veel van onze leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden onvoldoende beheersten en – wellicht nog belangrijker – we zagen dat onze leerlingen in de loop van hun schoolcarrière zich daar maar zeer beperkt in verbeterden;
  • Dat wij van mening zijn dat deze vaardigheden heel belangrijk zijn voor het slagen in een vervolgopleiding en daarna voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij;
  • Dat in de huidige maatschappij kennis snel kan verouderen en dat het van het grootste belang is dat leerlingen zelf leren leren. De nadruk verschuift daarmee van ‘iets weten’ naar leren hoe je iets te weten komt en hoe je dat een volgende keer nog effectiever kunt doen;
  • Dat we graag onze leerling actief willen betrekken in en intrinsiek willen motiveren voor hun eigen leerproces met authentieke opdrachten binnen een rijke context. Leerlingen mogen daarom zelf kiezen of ze de vaardigheden aanleren bij Science, Kunst & media of Sport;
  • Dat we graag leerlingen willen laten oefenen in het divergente denken waarbij het duidelijk wordt dat er voor één probleem meerdere ‘goede oplossingen’ zijn.

Om hieraan invulling te geven hebben wij de ‘talentstromen’ ingevoerd. In de Science talentstroom krijgen de leerlingen in klas 1, 2 en 3 van Mavo-, Havo- en vwo-niveau met elkaar in een rijke realistische context opdrachten waarmee de leerlingen door het uitvoeren van de opdracht hun 21e-eeuwse vaardigheden oefenen en daarnaast zich verder bekwamen in wetenschap en techniek.

Deze wijze van onderzoekend en ontdekkend leren stimuleert naast het aanleren van de 21e-eeuwse vaardigheden ook de intrinsieke motivatie voor het zelfstandig leren leren en maakt bovendien dat de leerlingen zichzelf veel meer eigenaar van hun leerproces voelen. De vrijheid die de leerlingen krijgen voor het bedenken van hun eigen oplossingen stimuleert het divergente denken.

Eugenie Zwanenburg-Dumoulin

Eugenie Zwanenburg-Dumoulin

“Het is belangrijk om creativiteit en probleemoplossend vermogen te stimuleren, zodat leerlingen die op een creatieve manier buiten de lijntjes kleuren niet uitvallen. Daarom heb ik met groot enthousiasme aan de wieg van de talentstroom Science gestaan. De talentstroom draagt bij aan vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en een groot aantal digitale vaardigheden. Het geeft de ontwikkeling van leerlingen een enorme boost.”

Eugenie is sinds 2008 docent Biologie op het Veurs Lyceum.  Ze is de oprichter en trekker van de talentstroom Science. Voordat ze naar het Veurs Lyceum kwam is ze werkzaam geweest op het terrein van microbiologische zuivering van afvalwater. Eugenie behaalde haar master chemische procestechnologie aan de TU Delft. Haar meerwaarde voor de talentstroom Science is haar gedegen en doordachte manier van werken en haar rol als eindverantwoordelijke van het gehele curriculum waarmee ze de kwaliteit borgt.

Eerste post!

Op deze website is informatie over lessen in vaardigheden te vinden. Met behulp van mijn subsidie van het Leraar ontwikkelfonds van de onderwijs coöperatie kan ik, samen met de collega’s van mijn school, informatie delen over:

  1. Het ontwerpen van lesplannen die het aanleren van vaardigheden stimuleren. Meer hierover vind je onder “lesplannen Science”;
  2. Docenten competenties welke nodig zijn voor het geven van lessen in vaardigheden. Meer hierover vind je onder “docentencompetenties”;
  3. Het formatief beoordelen van de vorderingen van de leerlingen ten aanzien van de vaardigheden met behulp van rubrics. Meer hierover vind je onder “vaardigheden”.

Verwijzingen naar aanvullende achtergrondinformatie of actuele literatuur over alle aspecten van het lesgeven in vaardigheden vind je onder de “leeshoek”.