Eerste post!

Op deze website is informatie over lessen in vaardigheden te vinden. Met behulp van mijn subsidie van het Leraar ontwikkelfonds van de onderwijs coöperatie kan ik, samen met de collega’s van mijn school, informatie delen over:

  1. Het ontwerpen van lesplannen die het aanleren van vaardigheden stimuleren. Meer hierover vind je onder “lesplannen Science”;
  2. Docenten competenties welke nodig zijn voor het geven van lessen in vaardigheden. Meer hierover vind je onder “docentencompetenties”;
  3. Het formatief beoordelen van de vorderingen van de leerlingen ten aanzien van de vaardigheden met behulp van rubrics. Meer hierover vind je onder “vaardigheden”.

Verwijzingen naar aanvullende achtergrondinformatie of actuele literatuur over alle aspecten van het lesgeven in vaardigheden vind je onder de “leeshoek”.

Geef een reactie