Eugenie Zwanenburg-Dumoulin

Eugenie Zwanenburg-Dumoulin

“Het is belangrijk om creativiteit en probleemoplossend vermogen te stimuleren, zodat leerlingen die op een creatieve manier buiten de lijntjes kleuren niet uitvallen. Daarom heb ik met groot enthousiasme aan de wieg van de talentstroom Science gestaan. De talentstroom draagt bij aan vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en een groot aantal digitale vaardigheden. Het geeft de ontwikkeling van leerlingen een enorme boost.”

Eugenie is sinds 2008 docent Biologie op het Veurs Lyceum.  Ze is de oprichter en trekker van de talentstroom Science. Voordat ze naar het Veurs Lyceum kwam is ze werkzaam geweest op het terrein van microbiologische zuivering van afvalwater. Eugenie behaalde haar master chemische procestechnologie aan de TU Delft. Haar meerwaarde voor de talentstroom Science is haar gedegen en doordachte manier van werken en haar rol als eindverantwoordelijke van het gehele curriculum waarmee ze de kwaliteit borgt.

Geef een reactie