Lerarenlab 2018

Op het Lerarenlab op 17 januari 2018 van de onderwijscoöperatie heb ik een workshop gegeven over de voortgang en de opbrengsten van mijn LOF-traject tot nu toe.

In de workshop vertelde ik over het traject van de afgelopen 5 jaar waarin wij gestart zijn met het geven van onderwijs in 21 e -eeuwse vaardigheden. Ik vertelde over de zoektocht naar passende leerarrangementen en over de verschillen in met name het pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire van de docenten.

De meeste aandacht echter ging uit naar het inzichtelijk maken van de leeropbrengsten voor zowel leerlingen als docenten. We hebben daarin een lange weg afgelegd en zijn nog steeds op pad. Daar waar we in den beginne nog geforceerd een cijfer produceerden ontwikkelen wij nu tools om door middel van rubrics met de leerling samen het ontwikkelniveau ten aanzien van een bepaalde vaardigheid te benoemen en vanuit daar te bepalen wat er voor
nodig is om de leerling zich nog verder te laten ontwikkelen. De rol die formatief evalueren in dit traject inneemt is alsmaar groter aan het worden.

Klik op de volgende link om de presentatie te bekijken:  workshop-lerarenlab-jan-2018